Over mij

Wat mij kenmerkt? Altijd werkend vanuit een open, eerlijke en integere basis. Ik leid, creëer, intervenieer, beslis, adviseer, organiseer, coach. Doelgericht en snel maar ga niet over één nacht ijs. Het hele organisatiespectrum vanuit de mens in de organisatie. Vanuit het adagium: buiten winnen is binnen beginnen. Schakelen van strategisch naar operationeel, denken in mogelijkheden en oplossingen terwijl de planningshorizon wijzigt in tijd en inhoud. Ik breng je (in) verwarring, verbinding en versnelling. O ja, en ik relativeer met de nodige humor.